top of page

Kirkemusikalsk mentor

Udtalelser og anbefalinger

Morten Ladehoff

Domorganist i Viborg

 

Jeg kender Lars Nørremark fra forskellige kirkemusikalske sammenhænge. Som tidligere kollega på konservatoriets organiststudie oplevede jeg Lars som en samvittighedsfuld og omsorgsfuld pædagog, der altid var klar til at øse ud af sin store viden og gennem sit musikalske overskud at vække og fastholde elevernes interesse for faget og give dem selvtillid til at ‘stå på egne ben’.

 

Jeg har også oplevet Lars som en førsteklasses koncertsolist, hvor hans adelsmærke er at fremføre velgennemtænkte og historiefortællende programmer, der ofte præsenterer sjældent spillet repertoire.

Lars er en sprudlende formidler med en positiv energi, humor og et dybt fagligt fundament. Han har en særlig evne til at forene det folkelige med det akademiske og gøre selv det vanskeligste stof vedkommende og underholdende.

Jeg har ofte haft stor gavn af Lars som sparringspartner i sager vedrørende registreringspraksis, opførelsespraksis, repertoire, orgelbygning og generelle kirkemusikalske problematikker.

Laura Gylden-Damgaard

Provst for Skanderborg Provsti

 

Jeg har arbejdet sammen med Lars Rosenlund Nørremark som sognepræst ved Galten Kirke gennem 5 år.

Det var alle årene en stor fornøjelse, da Lars besidder en vigtigt sans for gudstjenesten som et hele, der først bliver forløst, hvis mange parter arbejder sammen.

Nogle vil kalde det gudstjenesten ”flow”, det at tid, tekster og timing spiller sammen. Derudover har Lars et klart formidlingstalent og en viden om det kirkemusikalske langt ud over det sædvanlige.

Vi fik fornøjelsen af både at høre ham holde foredrag – og fik ham enkelt gang også lokket ham på prædikestolen. Det sidste er vist kun sket den ene gang i forbindelse med hans idéhistoriske uddannelse, men det blev tydeligt for mig også der, at han har sans for det evangeliske budskab, der gerne skal stå centralt formidlet som et af gudstjenestens vigtigste formål.

Lars fortalte også gerne levende om orglets opbygning eller salmetempoets historie, hvad end det var menighedsrådsmedlemmer eller konfirmander, der spurgte.

Thomas Obeth

Organist ved Haderslev Domkirke

Lars er min forhenværende underviser på musikkonservatoriet samt nuværende samarbejdspartner og sparringspartner.

Med Lars som underviser er man sikker på at blive mødt i øjenhøjde, hvor niveau og erfaring ingen rolle spiller, hvis det ikke er relevant. Det er altid elevens musikerskab, der er i centrum i Lars’ undervisning. Hans mission som underviser er på ingen måder at producere en række utroværdige organist-kopier af sig selv, men at skabe selvstændigt tænkende musikere med egne holdninger, forcer og idealer. Tingene må gerne gøres uortodokst, hvis musikken på den måde kommer til at leve bedre – måske skal det netop helst gøres lidt uortodokst, hvis man spørger Lars, da man derved gør sig selv relevant som musiker ved ikke at bare at gøre som alle de mange andre.

I Lars møder man en musiker og pædagog, der naturligvis brænder for de dele af faget han selv går op i. Det fantastiske ved ham er imidlertid, at han også er nem at smitte med interesser. Når Lars kan mærke, at man brænder for noget, der måske ligger uden for hans eget umiddelbare interessefelt, så går der sjældent længe før han begynder at kunne se det spændende i det.

Lars har gjort det til sit mantra, at det så sjældent som muligt skal være orglets størrelse eller stil, der definerer hvilket repertoire, der kan spilles på det. Det har medført, at Lars i sin registrerings- og spillepraksis har formået at få næsten hele repertoiret til at lyde ”rigtigt” på de ”forkerte” orgler, om man så må sige. Denne egenskab gør ham oplagt til koncertere på mindre orgler og til at undervise dem, der til dagligt skal spille på disse.

Jeg kan kun give Lars mine varmeste anbefalinger som både menneske og musiker.

Tine Fenger Thomsen

fhv. rektor ved Vestervig Kirkemusikskole

 

Lars Rosenlund Nørremark har været ansat på Vestervig Kirkemusikskoles Århus-afdeling som underviser i orgel (soloundervisning) og orgelkundskab (holdundervisning). Herudover har han forestået fællesundervisning (foredrag og master class) og eksterne kurser inden for områderne repertoirespil, kirkespil, opførelsespraksis og hymnologi.

 

Lars Nørremark er en afholdt og inspirerende underviser, som mestrer at udvikle selv de mest begavede musikere. Han har således ført flere studerende til toppræstationer ved afsluttende eksamen og frem mod videre studier på konservatoriet. Lars' imødekommende personlighed favner dog alle niveauer, idet hans musikglæde og smittende begejstring for instrumentet inspirerer og motiverer alle typer af studerende.

 

Ud over undervisningsopgaverne har Lars Nørremark haft funktion af projektleder for skolens tværgående "Talentforløb for unge organister" — et brobygningsprojekt mellem kirkemusikskolen og Det jyske Musikkonservatorium, hvor deltagerne i alderen 16 til ca. 25 år rekrutteres fra kirkemusikskolerne samt kommunale musikskoler i hele landet. Projektet løber over en hel undervisningssæson og tilbydes hvert tredje år til en ny målgruppe af studerende. Således er projektet gennemført to gange under Lars Nørremarks projektledelse.

 

I denne funktion demonstrerer Lars stort overblik og sans for samarbejdsrelationer og PR/kommunikation. Med en sådan grad af selvledelse kan rektor trygt overlade både logistik og økonomistyring til projektleder og blot registrere projektets fine resultater i form af flere studerende optaget på musikkonservatoriets orgellinje og en afslutningskoncert med tårnhøjt niveau. Lars Nørremark har samtidig tilvejebragt dokumentationen i form af fotos og lydoptagelser til de bidragende fonde.

 

Vestervig Kirkemusikskole medgiver således sin varmeste anbefaling af Lars Nørremark til enhver ansættelse i folkekirken både som udøvende organist og som formidler af sin store viden inden for kirkemusik og idehistorie. Han vil være en gevinst for både præst og menighedsråd og en behagelig og samarbejdsorienteret kollega.

Bernhard Kattenhøj

Menighedsrådsformand i Galten Kirke

 

Lars har været ansat som organist ved Galten Kirke i perioden fra januar 2011 til september 2021. 


Lars' job har været, sammen med kirkesangeren, at bidrage med musik til alle kirkelige tjenester, såsom diverse gudstjenester i kirken og på plejehjemmet, begravelser/bisættelser, bryllupper, samt til højskole- og musikaftener. Han har derudover også været ansvarlig for at arrangere kirkekoncerter. 


Lars har med entusiasme, ildhu, rutine og en meget stor viden om orgelmusik bragt musikken i Galten Kirke op på et højere niveau og har været en afholdt organist både af præster og menighed. 


Lars har en meget uhøjtidelig tilgang til jobbet og er god til at vise omsorg og tillid til de mennesker, han omgås og samarbejder med. 
Blandt kirkens personale er Lars meget afholdt. Han er altid parat til at give en hjælpende hånd med og er behagelig og inspirerende at arbejde sammen med. 


Vi vil gerne her medgive Lars de allerbedste anbefalinger, og vi er overbeviste om, at han vil falde ind i et hvilket som helst job med åbent sind og en stor portion viden om den orgelmusik, han elsker.

Søren Bech

Organist og rytmisk tangentmusiker

Mit navn er Søren Bech, og jeg er organist/kirkemusiker ved Estvad og Rønbjerg Kirker, nær Skive. 

Jeg har på KMOK-uddannelsen, som jeg afsluttede i 2021, haft Lars Nørremark som orgellærer - og Lars har, ganske simpelt, været den bedste orgellærer, som jeg overhovedet kunne forestille mig.

Min egen baggrund for at gå i gang med det kirkemusikalske felt har dels været mere end 30 års genremæssig bred praktisk erfaring som rytmisk tangent-musiker, og dels som musikunderviser i gymnasiet, på efterskoler og senest på MGK (Musikalsk Grundkursus).

To af Lars’ meget store styrker er hans ubestridelige evner som musiker ved orgelet og hans altid engagerede undervisningsmæssige formidling af forskellige praktiske tilgange til at (lære at) spille på instrumentet - og desuden har han jo, helt grundlæggende, en glødende begejstring for et meget bredt genremæssigt spektrum inden for musikken i det hele taget.

Sidstnævnte forhold er ofte kommet til udtryk som elementer af “konstruktivt musikalsk anarki” - forstået på den måde, at stort set al musik må kunne formidles også på et kirkeorgel, og at det blot er et spørgsmål om at finde ind til den rette tilgang til det givne repertoire.

Denne fordomsfrie grundindstilling hos Lars, samt hans energi og gode humør, har været helt uvurderlig for mig som organiststuderende, der netop ikke ankom til kirkemusikskolen med en udpræget klassisk baggrund.

Jeg kan ikke andet end at give Lars mine allerbedste anbefalinger som musiker og musikformidler!

Per Rasmus Møller

Organist, Klokkenist, Orgelsagkyndig, Formand for Det Danske Orgelselskab, Kirkeministeriets konsulent i kirkeklokker og klokkespil

 

Gennem de sidste snart 20 år har jeg lært Lars Nørremark at kende som en eminent kirkemusiker med et meget stort og alsidigt potentiale.

 

Tilmed er han en ildsjæl i alt, hvad han har med at gøre. Det være sig såvel som orgelspiller, som underviser og som musikhistoriker, og hans viden inden for sit felt er enorm. Hans glødende engagement i tingene er i enhver henseende smittende, og et samarbejde med ham kan ikke andet end blive til varig inspiration.

 

Det er mig hermed en helt særlig glæde at give Lars Nørremark min allerbedste anbefaling med på vejen.

Line Nilsson Ravn

Sognepræst ved Skovby Kirke

 

Jeg har, som sognepræst ved Skovby Kirke, haft den glæde fra tid til anden at samarbejde med Lars Rosenlund Nørremark, idet han siden 2011 har varetaget både kortere og længere vikariater ved Skovby Kirke.


Lars' faglighed er yderst imponerende, uanset om det gælder højmesser, børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester, minikonfirmandforløb, kirkemusikhøjskole eller orgelkoncerter. Hans evne til at skabe den rette stemning og musikalske oplevelse er enestående, foruden at han har en sjælden fin sans for formidling.


Lars er dog ikke blot en dygtig organist, men også som person en fornøjelse at arbejde sammen med. Han er imødekommende og entusiastisk, har et smittende humør og formår ubesværet at indgå i et eksisterende team, hvilket er en gave for ethvert arbejdsfællesskab.


Hans faglige dygtighed, professionalisme, samarbejdsvilje og musikalske talent vil utvivlsomt bidrage positivt uanset hvor han ender, og jeg kan derfor give Lars mine varmeste anbefalinger.

Jacob Nielsen

Pianist og organist ved Egå Kirke

 

Jeg har haft glæden af at modtage undervisning fra Lars i orgelkundskab på Vestervig Kirkemusikskole.

Han er - udover at være en eminent organist og et meget venligt og karismatisk menneske - en superdygtig formidler, som med indlevelse og passion har foldet sin viden om kirkeorglet ud, så stoffet bliver levende og interessant.

Hanne Lise Mandrup Pedersen

Sognepræst ved Galten Kirke

 

Som sognepræst ved Galten kirke har jeg haft den store fornøjelse at arbejde sammen med Lars Rosenlund Nørremark fra sommeren 2015 til efteråret 2021. 


Lars er en interessant og givende kollega at arbejde sammen med. Det er aldrig kedeligt at være i selskab med Lars, for han er et meget muntert menneske. Samtidig er hans faglighed så stor og på et så højt plan, at man selv bliver inspireret til at yde sit bedste. Vi har haft adskillige interessante samtaler, som ofte har bevæget sig mange – og uventede - steder hen.

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke altid var enige om visse salmers anvendelighed i højmessen, men vores samarbejde har altid været gnidningsfrit, da vi begge har stor respekt for hinandens faglighed. 


Lars’ fornemmelse for højmessen og de kirkelige handlingers ”flow” er eminent, og han har en særlig evne til at fange en stemning ud fra et tema eller et enkelt ord i prædikenen eller i en begravelsestale og få det flettet ind i sin musik. Det ser jeg som et udtryk for Lars’ store musikalske talent og overskud, hvilket også mange i menigheden har udtrykt deres beundring for.


Lars har også gerne stillet sin store viden til rådighed i undervisningen af konfirmander og overfor menigheden ved foredrag og koncerter. 


Lars er heldigvis indimellem vikar i Galten, og det er altid en stor glæde, når han vender ”hjem” til os.


Jeg giver hermed Lars mine varmeste anbefalinger..

bottom of page