top of page

Menneske, musik og maskiner

Musik er mere end blot svingninger i luften og prikker på et stykke papir, ligesom malerier er mere end blot maling på et lærred værdisat til svimlende summer.

 

Musik og kunst er en naturlig del af vores liv, både når vi går til koncert eller går på museum, og heldigvis også i vores hverdag.

 

Men hvorfor har vi som mennesker siden tidernes morgen omgivet os med musik og kunst, der jo i grunden ingen nytteværdi har for os?

 

Siden musik og kunst altid har været en følgesvend for mennesket, må man kunne fortælle menneskets historie igennem musik og kunst. Her kan man f.eks. stille spørgsmål som:

Hvilken krigserfaring kommer til udtryk i musik og kunst skrevet i relation til Første Verdenskrig?

Hvilken indflydelse har Martin Luthers salmer haft på dannelsen af den tyske nationalstat?

Hvornår blev den klassiske musik egentlig klassisk? 

 

Det 20. århundrede bragte omvæltninger indenfor alle menneskets forhold, og dermed også indenfor musik og kunst. Især teknologiens påvirkning er interessant her, så derfor kan man stille to centrale spørgsmål:

Hvordan har fotografiet påvirket maleriet?

Hvordan har grammofonpladen påvirket musikken?

 

Dette har jeg undersøgt og holdt foredrag om i mange forskellige sammenhænge f.eks. ved Det Jyske Musikkonservatorium, flere af landets Musikalsk Grundkursus-hold (MGK), Århus Musikskole, Den Danske Folkekirke og gæsteforelæst på Aarhus Universitet. Jeg har altså holdt foredrag både for lægfolk og for fagfolk.

Med afsæt i filosoffer som Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Walter Benjamin og Friedrich Nietzsche kan man undersøge og filosofere over netop menneskets forhold til musik og kunst.

Eksempler på foredrag:

- Dansk salmesang i det 20. århundrede fortalt igennem grammofonpladeoptagelser

- Hvornår og hvorfor blev klassisk musik klassisk?

- Med Martin Heidegger til koncert - et foredrag om Martin Heideggers kunstfilosofi.

- Musikkens største revolution - et foredrag om grammofonpladens revolutionerende påvirkning af musikken.

- Martin Luther set i lyset af hans salme "Vor Gud, han er så fast en borg"

- Hvordan spillede W. A. Mozart og J. S. Bach egentlig? En præsentation af historiske indspilninger og en mulig fortolkning.

ER DU INTERESSERET I ET FOREDRAG, SÅ KONTAKT MIG HER.

bottom of page